top of page
Att vara fodervärd åt S*Wonderdolls Ragdoll!

 

Vi placerar ibland ut katter hos fodervärdar och detta gör vi för att vi tycker att det är viktigt att katterna får bo i en trevlig och mysig familjemiljö. Vi tycker att det är bättre för katterna att få komma till ett bra hem redan från början än att bli omplacerade när de är ett par år.

 

 

Vad innebär det att vara fodervärd? 

 

Att vara fodervärd innebär att katten bor hos fodervärden, men att jag (överlåtaren) äger katten och har rätt att ställa ut och att använda den i avel i en omfattning och under en tidsperiod som vi avtalar om och som framgår av fodervärdsavtalet . Detta kan se lite olika ut men normalt sträcker sig avtalet två-tre år från avtalsdatum och innebär att jag vill ha 2-4 kullar för en honkatt. Som kull räknar jag minst två levande kattungar vid fem veckors ålder. En hankatt vill jag i regel använda till omkring 6 parningar som resulterar i konstaterad dräktighet hos honan. Som ägare till katten står jag för kattens liv- och veterinärvårdsförsäkring och alla kostnader (tester och dylikt) som har att göra med avel och utställning. Fodervärden betalar alla kostnader runt kattens vardag (mat, sand, leksaker och veterinärräkningar upp till självrisk om inte veterinärbesöket har att göra med dräktighet eller aveln).

 

En Hona på foder! 
 

En hona på foder kan få sin kull hos fodervärden eller hos mig, det varierar mellan katt och avtal. Får hon kullen hos fodervärden innebär det att fodervärden måste vara beredd att passa/ta semester eller dylikt runt de dagar då förlossningen är inplanerad. Jag förväntar mig att fodervärden kontaktar mig när ungarna är på väg då jag kommer direkt – som uppfödare är både honkatten och hennes kull mitt ansvar. Fodervärden får också räkna med att jag som uppfödare regelbundet hälsar på under kullens uppväxt, jag är ju som uppfödare ansvarig för alla katter som föds och växer upp under mitt stamnamn!

 

En Hane på foder! 

 

En hane på foder kan antingen genomföra sina parningar hos fodervärden (dvs honkatterna hälsar på hos fodervärden) eller hos mig. En del hankatter blir fertila tidigt och detta kan ibland leda till problem. En fertil hankatt katt kan (men långtifrån alltid) skrika, jama och vara oerhört rastlös. I värsta fall kan han också börja strila/markera. Detta är naturligtvis jobbigt både för ägare/fodervärd och för katten. För en sådan katt är det viktigt att se till att tiden som fertil avelskatt blir så kort som möjligt. Om problem med oroliga och/eller markerande hankatter uppstår som inte fodervärden kan hantera får vi komma överens om en lösning som fungerar såväl för mig som uppfödare, som för katt och fodervärd. Antingen får katten en kort period flytta hem till mig och genomföra sina parningar eller så har fodervärden möjlighet att köpa loss katten enligt en förutbestämd taxa (finns i bilaga till fodervärdsavtalet). Då avelskarriären är över vill jag att katten skall få ett bra liv som sällskapskatt hos fodervärden. Normalt överlåts katten till fodervärden efter kastration som betalas av mig.

 

Går det att ångra sig? 

 

Ja, det kan du, men precis som när du köper en egen katt är det ett stort ansvar att ta hand om ett liv. Katten bryr sig inte ett dugg om att jag står som ägare - den kommer att se dig som sin matte eller husse. Ta inte en foderkatt "på prov" utan tänk igenom ditt eventuella fodervärdskap lika mycket eller ännu mer än ett kattköp. Alla katter är värda lyckliga och långvariga hem. Ibland finns det goda skäl till varför fodervärdsskapet måste omprövas, kanske har din livssituation förändrats på ett sätt som du inte kunnat förutse.

 

Vem passar att vara fodervärd? 

 

· Du som känner dig nyfiken på utställningsbranschen och kanske har uppfödarplaner. Att vara fodervärd gör att du får prova på allt detta. De katter som sätts ut på foder är av bra kvalitet och utställningar kan därför bli riktigt roligt. Du får också möjlighet att testa vad kattuppfödning innebär på gott och ont med stöd av uppfödaren. 

· Kanske du som älskar katter, men inte har något intresse för utställningar eller framtida avelsarbete men gärna skulle uppleva se en kull födas och växa upp. På detta vis får du möjlighet till detta samtidigt som allt som rör aveln sköts av en kunnig uppfödare som också finns till hands och är ansvarig hela vägen.

· Det kan förstås finnas andra skäl till att bli fodervärd

- Kanske har du köpt en katt i en tidigare kull och vi redan känner varandra och detta känns som rätt steg att ta?

 

Vem vill jag ha som fodervärd?

 

· Du som är ärlig, klok, älskar katter, är prestigelös och alltid kommer sätta kattens bästa främst 

· Du som har fastnat för just Ragdoll· Dig som personkemin stämmer med 

· Du som har tid och lust att sätta av den tid som behövs för att föda upp kull - hona 

· Du som har tålamod och lust att lära känna en härlig hankatt - hane 

· Du som inte har några andra fertila katter hemma – om inte du har fler katter från mig på foder, generell regel. 

· Du som kan garantera att katterna endast vistas inomhus / i innätad rastgård eller balkong.

bottom of page